धुर्कोट गाउँपालिकामा पञ्जिरकण र राजस्वको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

गुल्मी, मंसिर २९ ।धुर्केट गाउँपालिकामा व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन र राजस्व सम्बन्धी तालिमको…